Audit Persijilan 5S Oleh MPC

27 Oktober 2014. Audit Persijilan 5S oleh pihak MPC bermula jam 9.00 pagi dimulakan dengan kata-kata aluan daripada Pengarah JKR Kedah seterusnya pembentangan 'persembahan slide' struktur organisasi dan aktiviti-aktiviti amalan 5S di JKR Kedah.
 
Lawatan auditor 5S MPC ke setiap zon dimulakan sejurus selepas sesi pembentangan. Penutup sesi audit, auditor MPC memberikan ulasan dan komen-komen hasil auditan ke setiap zon yang dilawati.
This website is fully managed by Jawatankuasa Promosi 5S JKR Kedah Darul Aman.