Penyampaian Sijil Amalan 5S

JKR Negeri Kedah kerana telah berjaya mendapat Sijil Pengiktirafan Amalan Persekitaran Berkualiti 5S dari Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) yang telah menjalankan proses Penilaian Audit pada 27 Oktober 2014. Sijil telah disampai oleh Tn. Hj. Ab. Rahim wakil dari pihak MPC kepada Pengarah JKR Negeri Kedah semasa Hari Inovasi JKR Malaysia 2014 - 18 November 2014 yang lalu.

This website is fully managed by Jawatankuasa Promosi 5S JKR Kedah Darul Aman.